Handlinger tilknyttet webside

Lærervejledning

Satellitkommandocentralen introSatellit-kommandocentralen (SKC) er et læringsspil, hvis handling udspiller sig på en fiktiv satellit-kommandocentral, hvor eleven indtager rollen som menig. Ved at spille "Satellit-kommandocentralen" får eleven erfaring med observation af Jorden fra satellitter samt navigation ved hjælp af satellitter.

Formålet med SKC er at vække elevernes interesse for naturvidenskab ved at lade dem lege med de funktionelle egenskaber ved satellitobservation af Jorden og satellitbaseret navigation - i form af Europas svar på GPS: Galileo.

SKC er i sin opbygning problemorienteret og lægger i høj grad op til tværfagligt arbejde.

Satellit-kommandocentralen


  • Målgruppe: Folkeskolens 8.-9. klasse

  • Fag: Fysik/kemi, matematik og geografi
  • Spilletid: 2-4 lektioner

Det anbefales, at læreren forbereder eleverne på, at SKC er et læringsspil, hvor man skal læse sig frem til relevante oplysninger og således ikke kan anvende en udelukkende intuitativ tilgang til spillet, som man kender det fra mange computerspil. Ligeledes anbefales det, at læreren planlægger en lektion til opfølgning på elevernes spil.

Observation
Satellit-kommandocentralen simulerer, at
eleven tager satellitfotos af lokationer på Jorden.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tekniske krav

SKC stiller kun få tekniske krav:

  • Flash Player 7 skal være installeret på computeren.
  • Bredbånd, minimum ADSL 256

Sådan kommer man i gang med at spille

Når eleverne skal arbejde med Satellit-kommandocentralen for første gang, skal de først oprettes som brugere. Det gør de ved at gå ind via Opret bruger - linket her eller på startsiden.

Her indtaster eleverne navn og kodeord efter eget valg samt køn, skole og alder. 

Næste gang eleverne skal arbejde med Satellit-kommandocentralen, kan de logge sig ind via Spil - linket med det navn og kodeord, de har valgt.

ManualSpillets opbygning

Satellit-kommandocentralen er overordnet inddelt i to "kapitler":

  1. En dag som menig

  2. Olieudslip i det fynske ø-hav

I det første kapitel behandles emnet "Observation af Jorden fra satellitter" og i det andet kapitel behandles emnet "Navigation ved hjælp af satellitter".

Under hvert kapitel er placeret en række missioner, der samlet set behandler emnet.

Om missionerne - indhold og formål

Brugervejledning

I brugervejledningen gennemgås en typisk mission i SKC med udgangspunkt i spillets Mission 1, kap. 1. Scenariegennemgangen kan bruges som brugervejledning i tilfælde af problemer i forbindelse med gennemspilning eller som forberedelse til brug af spillet. Tryk på linket nedenfor.

Brugervejledning

 

Menu