Handlinger tilknyttet webside

Missionerne

I dette afsnit kan du læse en beskrivelse af hver enkelt mission samt en beskrivelse af formålet med hver enkelt mission.

Kapitel 1, mission 1

I den første mission får eleven til opgave at tage et satellitbillede af området, hvor SKC befinder sig samt at markere den præcise beliggenhed af SKC på satellitbilledet.

Formålet med opgaven er, at eleven opnår en forståelse af forholdet mellem Galileo-positionering og det at tage satellitbilleder. Opgaven har også til formål at give eleven en idé om, hvordan man får øje på kendte strukturer på et satellitbillede.

Kapitel 1, mission 2

Satellit-kommandocentralen modtager et opkald fra en mand om, at der er udbrudt brand i en fabrik 200 meter fra, hvor han befinder sig. Koordinaterne på mandens position er givet, idet han har foretaget opkaldet fra en Galileo-telefon. Eleven får til opgave at tage et satellitbillede af området og undersøge, om der er røgudvikling i nærheden af de angivne koordinater. Røgens position på billedet skal markeres og indrapporteres til sergenten.

Formålet med opgaven er, at eleven opnår en forståelse af forholdet mellem Galileo-positionering og det at tage satellitbilleder. Endelig skal eleven lære at identificere ukendt struktur (røg) på et satellitbillede.

Kapitel 1, mission 3

Tredje mission er en fortsættelse af mission 2. Eleven skal sørge for, at der bliver sendt redningsfartøjer ud til fabrikken, hvor det brænder. Eleven skal finde brandstedets nøjagtige adresse ved at tage et satellitbillede med høj opløsning for herefter at sammenligne dette med en række geodætiske kort.

Formålet med opgaven er, at eleven opnår en forståelse af sammenhængen mellem satellitbilleder og geodætiske kort samt en forståelse af opløsningskvaliteten på satellitbilleder.

Kapitel 2, mission 1

Eleven skal overvåge mulige oliesyndere i det sydfynske ø-hav ved at tage radarbilleder. Hertil skal eleven finde frem til skibenes position ved hjælp af Galileo-målinger. Ved at anvende filtre på radarbillederne skal eleven registrere olieudslip og indkredse omfanget heraf.

Formålet med opgaven er at give eleven indblik i, hvordan satellitter bruges til miljøovervågning. I opgaven vil eleven lære om forskellen på radar-satellitbilleder og foto-satellitbilleder. Endvidere vil eleven lære om brugen af filtre til at observere olieudslip samt opnå en forståelse af forholdet mellem Galileo og geodætiske kort.

Kapitel 2, mission 2

I forlængelse af forrige mission skal eleven sørge for at finde ud af, hvilket af to miljøskibe er nærmest olieudslippet. Skibets navn og nummer skal rapporteres til sergenten.

Formålet med opgaven er, at eleven får indblik i, hvordan en samlet redningsaktion forløber fra ulykken rammer, til den er under kontrol. Endvidere vil eleven, under sit arbejde med opgaven, lære hvorledes, man ved hjælp af afstandmåling på et radarbillede kan afgøre, hvilket miljøskib er nærmest ulykken.