Handlinger tilknyttet webside

Rejsen til Mars

Nedenfor kan du læse beskrivelse af og erfaringer fra et undervisningsforløb, der blev gennemført i 5. klasse på Balleskolen i Silkeborg.

Emne

Solsystemet, rejsen til Mars og animationsfilm.

Idé

Tværfagligt samarbejde mellem dansk og natur/teknik. Forløbet handler om at kombinere tilegnelsen af faglig viden om vores solsystem med science fiction-genren og produktionen af en animationsfilm med LEGO Studio.

Mål

Målet er:

 • At give eleverne større kendskab til planeterne, vores solsystem og hele universet
 • At præsentere dem for dansk rumfarts internationale formåen og betydning
 • At udvikle og forbedre deres forhold til it som medie og internettets mange muligheder
 • At udvikle deres fantasi i forhold til deres realistiske viden gennem egne historier og Lego Studio

Skolen og eleverne

Balleskolen, som årgangsvis arbejder i huse, har i alt 68 elever i 5. årgang fordelt på 3 klasser. Vi er et lærerteam på 5. årgang, der dækker hele årgangens timetal, og vi har stort set alle vores timer fordelt på den årgang. Til dette projekt har jeg valgt 5. C. Det er en harmonisk klasse med 10 piger og 12 drenge, som alle er interesseret i nye udfordringer og på mange punkter samarbejder godt. Jeg underviser dem i natur/teknik (2 timer) og matematik (4 timer) og har gjort det fra 3. klasse. Jeg har aftalt et samarbejde med dansklæreren omkring en del af forløbet.

Forløbet

Undervisningsforløbet er delt i 3 dele, "Solsystemet", "Rejsen til Mars" og "Animationsfilm".

Første del "Solsystemet"
Første del behandler universet, solsystemet og især planeterne. Efter en kort introduktion og spørgen til elevernes viden om emnet, laver vi klasseundervisning i universets perspektiver, solsystemets opståen og ganske kort om planeternes placering.

Individuelt "valg" af en planet (max 3 elever pr. planet) til behandling og fremstilling af planche. Da de i dansk i dette skoleår har arbejdet med planchers udseende og indhold, er det naturligt at stille krav til planchens udformning. Jeg kræver også bestemte oplysninger om planeternes forskellige data som en del af indholdet. Biblioteket leverer mange bøger om emnet. Herefter en kort fremlæggelse for klassen. Afslutningen skal være en beregning og fremstilling af deres planet i størrelse og afstand i forhold til Solen.

Anden del "Rejsen til Mars"
Kort oplæg og brainstorm om indhold. Eleverne skriver parvis en science fiction-historie om en rejse til Mars. Rejsen skal indeholde starten fra Jorden, mellemlanding på en rumstation, opholdet i rummet og en landing på Mars. Vægtløshedsproblemer, opsendelse, bemanding, forplejning, modtagelse og formål med turen bliver helt op til 2-mandsgrupperne. Dette arbejde laves i dansktimerne i samarbejde med dansklæreren. Historierne skrives naturligvis på computer (Word). Formålet med denne del er at "introducere" eleverne til næste delemne.

Tredje del "Animationsfilm"
Gruppearbejde med Lego Studio og webkamera.

4–5 elever i 5 grupper med følgende temaer:

 • Starten fra Jorden
 • Mellemlanding på en rumstation
 • Opholdet i rummet
 • Landingen på Mars
 • Mødet med Mars

Grupperne udarbejder en drejebog, bygger materiale i Lego og optager en filmsekvens med deres temaer. Filmene redigeres og vises samlet for alle interesserede.

Eleverne evaluerer

Til slut skriver eleverne individuelt en kort evaluering af forløbet med vægten lagt på:

 • Det faglige udbytte i de 3 perioder
 • Forholdet til it
 • Filmoptagelserne
 • Mars-hjemmesiden
 • Emnets relevans i natur/teknik, dansk, matematik og projektet Mars 2003

Afsluttende overvejelser

En stor mundfuld. Jeg håber, vi når et færdigt resultat senest påske. Mine problemer er omkring "det nye", Lego, filmoptagelserne mm., men Ebbe Ottesen, skolens it-ekspert og marskollega, vil i et vist omfang hjælpe. Tiden kan være et problem, men da jeg også underviser klassen i matematik, kan jeg omlægge en del timer. Jeg har med vilje ikke nævnt antal timer.

Evaluering

I dette afsnit beskrives, hvordan de tre delemner forløb efterfulgt af mere generelle betragtninger om forløbet.

Første del "Solsystemet"
Eleverne var meget omhyggelige med plancherne og fremlæggelsen for hinanden. Naturligvis lærte de mest om deres "egen" planet, men spurgte dog interesseret til de andre. Det er vigtigt med gode forståelige biblioteksbøger fra skolebiblioteket, hvor oplysningerne er skrevet i et enkelt og let læseligt sprog. Mange faktuelle oplysninger fra nettet er uforståelige for børn. Udarbejdelsen af planeterne i et  sammenligneligt størrelsesforhold (diameter reduceret ca. 400000 og afstanden fra Solen 1: 20 mia.) blev sat i perspektiv på sportspladsen. En rigtig god proces.

Anden del "Rejsen til Mars"
Efter en meget grundig skriftlig beskrivelse af indhold og fremgangsmåde arbejdede alle meget intenst og seriøst sammen. Det blev rigtig gode historier og børnenes fantasi kom virkelig på arbejde (hvis man kan udtrykke det sådan). Store danskfaglige krav blev stillet. For eksempel anførselstegn ved direkte tale og rigtig tegnsætning var krav, der skulle opfyldes. Efter hver dobbeltlektion mailede eleverne deres opgaver til dansklæreren til gennemsyn og gode kommentarer til det fortsatte arbejde. Opgaven var meget vigtig for hele marsforløbet, både for at sætte den i perspektiv til alle de fantasier, de har omkring marsmænd, rumrejser og hele solsystemet, og til det efterfølgende arbejde med filmen om rejsen til Mars.

Tredje del "Animationsfilm"
En meget vanskelig og tidskrævende proces. Selve det tekniske med webcamera, LEGO Studio, optagelser både som enkeltbilleder og filmsekvenser, lyddel, tale, musik osv. var børnene meget hurtige til at lære og gode til at lære hinanden. Det gik fantastisk. Derimod blev der, grupperne imellem, meget diskussion om indholdet i de enkelte gruppers film. Drejebogen blev hurtigt lagt hen som ubrugelig fordi nye ideer og fantasier, skulle der også være plads til. Tidsgrænsen blev meget overskredet, og det var håbløst at skynde på eleverne. Sluttelig sagde vi stop trods protester om manglende slutninger, manglende effektlyd, manglende finpudsning osv.

Generelle betragtninger

It og medier: Alt er brugt fra e-mail, søgning på nettet, spil under Mars 2003 til optagelser med webcamera og filmproduktion i LEGO Studio. For eleverne meget udfordrende og naturlig udvikling i deres it-verden. Drengene mest lige på og fuld af fejl, hvor pigerne med langsommere og mere gennemførte trin får bedre sammenhæng i læringen.

Inspiration fra rummet
Samtalerne om satellitter af forskellige slags, undersøgelser om rummet, surfing på nettet og bare det at læse hjemmesiden Mars 2003 og dens links har været en uvurderlig inspiration og har øget interessen for hele undervisningsforløbet og emnet generelt. Desuden er emner om noget stort og ukendt altid god motivation.

Eksterne kontakter

Ikke anvendt.

Naturfaglig metode

Fra Solen til Pluto

Materialeliste

Arbejdsdokumenter

Udarbejdelse

Rasmus Sørensen
Balleskolen, 5. klasse, Silkeborg