Handlinger tilknyttet webside

Mennesket på Mars

Beskrivelse af og erfaringer fra et undervisningsforløb, der blev gennemført i 8. klasse på Katrinebjergskolen i Århus.

Idé og emne

I oktober gennemførte 8.b på Katrinebjergskolen i Århus og deres lærere Kamma Rasmussen og Peter Have en uges naturfagsundervisning på Steno Museet. Temaet var "Mars". Man ville undersøge, hvordan det ville blive, hvis og når mennesker bosætter sig på Mars. I fem dage mødte 8.b hver morgen på Steno Museet i stedet for på Katrinebjergskolen. Her mødte de deres lærere, museets ansatte, ressourcepersoner med ekspertise i netop de spørgsmål, de arbejdede med, museets publikum og pressen. Produktet af ugens arbejde var en udstilling, som fortalte om en bosættelse på Mars. Eleverne arbejdede i marsgrupper med hver deres specificerede opgaver.

Arbejdspapir fra undervisningsforløbet

Mål for ugens arbejde
Opstillede mål for hvad eleverne skal lære i løbet af projektugen og i den forberedende undervisning.

Plan for ugens arbejde
En plan for hvad der foregår de forskellige dage på Stenomuseet: Hvornår kommer hvilke ressourcepersoner?, og hvornår er der hjælp til hjemmesiden?

Opgaver eleverne skal løse i løbet af ugen
En beskrivelse af de opgaver marsgrupperne skal løse i løbet af projektugen på Steno Museet.

Grupper
Eleverne inddeles i grupper, som skal løse forskellige opgaver i løbet af projektugen. Eleverne kan ønske, hvilken gruppe de vil arbejde i, men samtidig skal regnestykket gå op.

Forberedelse og planlægning af ugen
En beskrivelse af det forberedende arbejde. Eleverne forberedes til projektugen i den almindelige undervisning på Katrinebjergskolen. Lærerne overvejer, hvilke fag der kan bidrage til projektet og hvordan, de skemaproblemer, som altid vil opstå, når en uge skal rives ud af undervisningen, kan løses. Den overordnede ide med et naturfagligt forløb organiseret som en storyline er på plads.

Brainstorm
Før projektugen stiller eleverne en række spørgsmål, de kunne tænke sig at få svar på.

Evaluering

Undervisningsforløbet evalueres af elever og lærere:

Spørgsmål til elev-evaluering

Elev-evaluering

Udarbejdelse

Kamma Rasmussen og Peter Have
Kathrinebjergskolen