Handlinger tilknyttet webside

Big bang

Big bang
  • Hvor gammelt er universet?
  • Hvor stort er det?
  • Hvordan blev det skabt?
  • Hvor kommer galakserne fra?
  • Hvad bliver universets skæbne?

 
Disse store spørgsmål er centrale i den videnskab, der hedder kosmologi. Kosmologerne forsøger at forstå universets overordnede struktur og udvikling. Denne søgen efter forståelse af kosmos er et væsentligt element i menneskets jagt på et verdensbillede. For få generationer siden var der kun et lille antal videnskabsmænd, der turde beskæftige sig med kosmologien, og man havde hverken teorier eller målinger at arbejde med. Denne situtation er i de seneste knapt 75 år imidlertid ændret radikalt. I dag har vi teorier, der beskriver universets fødsel og udvikling, og vi har foretaget observationer, der bekræfter dem.

En vigtig brik i "det kosmologiske puslespil" har vist sig at være en meget svag mikrobølgestråling, der kommer fra hele himlen. Denne stråling, der kaldes den kosmiske mikrobølgebaggrundsstråling, er eftergløden fra universets skabelse, det såkaldte "big bang". Den kosmiske mikrobølgebaggrundsstråling kan fortælle os meget om universets tidligste barndom og om dets mulige skæbne. På disse sider kan du kigge kosmologerne over skulderen og selv arbejde med målinger fra NASA's COBE-satellit, der har gennemført en række epokegørende målinger af den kosmiske mikrobølgebaggrundsstråling.

Baggrund

Øvelser

Links

Menu