Handlinger tilknyttet webside

Noter

Idé

Intentionen med projektet er at udnytte nettets muligheder for interaktivitet, adgang til "rigtige", aktuelle data og billedlig præsentation af de enorme tids- og længdeskalaer i Universet til at give indblik i astrofysikforskningens begreber, metoder og mennesker. Specielt hvad galakser og galaksehobe er, og hvordan de studeres. Desuden er den historiske dimension af opdagelsen af galakser og galaksehobe inkluderet.

Lærerinformation

Øvelsen her er delt i to dele. Den første del omhandler galakseklassifikation og er rent beskrivende. Der optræder ingen formler eller udregninger. Den kan bruges af folkeskolens ældste elever, samt gymnasiet, HTX o. lign. Den anden del inkluderer nogle udregninger først baseret dels på rødforskydning og Hubbles lov, og derefter på virialteoremet. Delen vedrørende rødforskydning og Hubbles lov kan bruges i fysik obligatorisk, mens delen som baseres på virialteoremet, nok mere hører hjemme i fysik højniveau eller måske som et 10-timers projekt.
Hele øvelsen kan naturligvis bruges af faget astronomi i gymnasiet. Hele eller dele af øvelsen kan bruges i fysik til at dække perspektivet om anvendelsen af fysik indenfor astrofysik, samt om fysikkens verdensbillede. Øvelsen kunne bruges som et af de længerevarende eksperimentelle forløb for hele klassen eller blot for en del af den. Teorien er samlet med øvelsen således, at man ikke behøver at læse andet.

Kontakt forfatterne

Projektet er udarbejdet af Dorthe Agerkvist og Kristian Pedersen i samarbejde med rummet.dk. Vi er meget interesserede i at få kommentarer, forslag mv.

Dorthe Agerkvist

Herlev Gymnasium
Højsletten 39
2730 Herlev
Tlf.: 44 94 63 43
E-mail: dorthe@gerkvist.dk

 

Kristian Pedersen

Astronomisk Observatorium
Juliane Maries Vej 30
2100 København Ø
Tlf.: 35 32 59 32
E-mail: kp@astro.ku.dk
WWW: www.astro.ku.dk/~kp