Handlinger tilknyttet webside

Hvordan ser jordens magnetfelt ud?

I grove træk ligner det feltet fra en stangmagnet, altså feltet fra en dipol, men dipolens akse falder, i al fald i øjeblikket, ikke sammen med Jordens rotationsakse.

Det vil med andre ord sige, at magnetisk nord ikke er det samme som geografisk nord. Den magnetiske nordpol befinder sig i Canada, og der er ca. 11 bredde-grader til den geografiske nordpol. Det betyder, at bruger man et kompas til at navigere efter, skal man korrigere for denne afvigelse. Dette kaldes som kaldes misvisningen (eller deklinationen). Nordpolen er heller ikke ét enkelt punkt. Det er nærmere et område, og en af definitionerne er, at magnetfeltet her kun har en lodret komposant, dvs. feltlinierne går vinkelret ned i Jorden.

 

Magnetfelt 1

Figur 4: Billede af Jordens magnetfelt (feltlinier). © ESANålen i et kompas er en lille magnet, og det er den lille magnets nordlige spids, der peger mod nord. Det lyder, som om det er i modstrid med loven om, at nordpol og sydpol tiltrækker hinanden, og det er det sådan set også. I virkeligheden er det nemlig den magnetiske sydpol, som ligger i Canada, men fra gammel tid mente man, det var for forvirrende at have den magnetiske sydpol tæt ved den geografiske nordpol, så for nemheds skyld, kaldte man den nordlige magnetiske pol for magnetisk nord. Det betyder også, at for Jorden som en undtagelse peger de magnetiske feltlinier indad ved nord og udad ved den sydlige pol.

Et magnetfelts styrke måles i enheden tesla. Men da 1 tesla (1T) er temmelig meget, bruger vi oftest nano-tesla (forkortet nT) og mikro-tesla (forkortet m T) i stedet for. Der skal tusinde millioner nano-tesla til 1 tesla (1.000.000.000 nT =  1 tesla). Eller der skal én million my-tesla til 1 tesla (1.000.000 mT =1 tesla).

Magnetfeltet ved polerne er ca. dobbelt så stærk (ca. 65 mT) som ved ækvator (ca. 30 mT).  Derfor er Jordens magnetfelt næsten det samme som, hvis der lå en stangmagnet inde i Jorden.


Magnetfelt 2

Figur 5.a: Billede af Jordens magnetfelt, hvis det var symetrisk.
Det er det bare ikke. Se neden for, hvordan vi har målt det til at se ud.  kilde: ESA
Jordens magnetfelt er svagest i Sydamerika, hvor man har målt det til at være ca. 24 m T, og det allerstærkeste sted er syd for Australien, hvor magnetfeltet er målt til ca. 68 mT.  I Danmark er magnetfeltet ca. 50 mT

Ser vi på, hvordan Jordens magnetfelt strækker sig ud i rummet, vil vi opdage, at det heller ikke er symmetrisk. Det skyldes solvinden, som er den "vind" af partikler, der hele tiden strømmer fra Solen. Solvinden gør, at magnetfeltet bliver mast lidt sammen på den side, der vender mod Solen, og strækkes meget langt ud på den modsatte side, natsiden.


Magnetfelt 3

Figur 5.b: Sådan forestiller vi os, at Jordens magnefelt ser ud. Mod Solen til venstre stoppes magnefeltet af Solvinden. Til gengæld strækkes magnetfeltet ud på den anden side af Jordkloden - modsat Solen. Kilde: ESA.