Handlinger tilknyttet webside

Baggrund

Figur 1: Solen set i utraviolet stråling. Lysende områder har kraftigt magnetfelt, der går ind eller ud fra overfladen.

sol_magnetfelt_1.jpg

Magnetfeltet fra Solens overflade kan ses som lysende linjer.

Magnetfelter og plasma

Ude i rummet har magnetfelter meget stor betydning for de fysiske forhold, og de er ofte den kontrollerende faktor for naturfænomenerne.

Solens magnetfelt

På Jorden peger feltet altid mod nord. På Solen kan feltretningen dreje 180°, blot man flytter sig nogle få hundrede kilometer.

Solvinden

De fysiske forhold i solvinden er langt fra konstante. Hastigheden varierer fra 250 km/s til op mod 2000 km/s i meget sjældne tilfælde.

Soludbrud

Der findes forskellige slags soludbrud. Vi ser på massudkastninger, som er en voldsom energiudladning, hvor en stor mængde stof slynges ud i rummet med stor fart. Man mener det skyldes magnetisk energi. Men man ved endnu ikke præcis, hvordan det sker.

Jordens magnetosfære

Her skaber Jordens magnetfelt et hulrum. Der er så få partikler, at det er et bedre vacuum, end det nogensinde er lykkedes at skabe på jorden.

Storme i rummet

Hvad sker der, hvis en masseudkastning rammer Jorden? Eller rettere, hvis Jorden passerer igennem en masseudkastning - som  jo er mange gange større end Jorden. Normalt er massudkastningen faktisk så stor, at det tager ca. et døgn, før den har passeret Jorden, selvom den bevæger sig med en fart på 400-1000 km/s