Handlinger tilknyttet webside

Solvinden

 

Dette filmklip er en hurtig gengivelse af en film af Solens korona optaget med SOHO-satellitten. Film-klippet strækker sig over ca. en måneds optagelser. Man fornemmer tydeligt solvinden. Klik på billedet for at se klippet. (2 MB) (SOHO)

 

 

 

sol_magnetfelt_3.jpg

Figur 9.b:Tegning. Når solen roterer følger magnetfeltet med, og spindes op som et garnnøgle. Sådan forestiller vi os det indtil videre.

Jordens atmosfære ligger som en tynd skal omkring vores planet, fordi den bliver holdt fast til Jorden af tyngdekraften. Også Solens tyngdekraft forsøger at holde på Solens atmosfære, som er over en million grader varm. Men fordi Solens atmosfære er meget varmere end Jordens atmosfære, svulmer den op og strækker sig langt ud i rummet. Solens tyngdekraft aftager med afstanden fra Solen, og fordi solatmosfæren strækker sig så langt væk er tyngdekraften ikke i stand til at holde den fast på samme måde som på Jorden. Resultatet er en kontinuert strøm af plasma fra solatmosfæren ud i rummet i alle retninger. Dette kalder man solvinden.

Tætheden af partikler i solvinden er ikke særlig stor. Når solvinden rammer Jorden er der kun ca. 7 ioner og 7 elektroner pr cm3, men hastigheden er til gengæld formidabel. I gennemsnit er den på omkring 400 km/s! Med sig ud i rummet bærer solvinden også et magnetfelt. Hvis Solen stod stille ville dette magnetfelt pege radielt ud i rummet (eller ind i Solen), men fordi Solen roterer langsomt om sin akse får feltet form som en gigantisk spiral, på samme måde som strålen på en havevander.

solvind_spiral_1.jpg

 

Figur 9.a: Tegning af solvindens siralformet magnetfelt. Gule linjer er solvindens magnetfelt. Blå linjer er solvinden. Blå pil viser Solens rotation.

  

 

 

 

 

 

 

 

 

De fysiske forhold i solvinden er langt fra konstante. Hastigheden varierer fra 250 km/s til op mod 2000 km/s (i meget sjældne tilfælde). Også parametre som partikkeltætheden, temperaturen og magnetfeltets styrke og retning varierer meget. Hvis man sender en satellit ud i solvinden, kan man måle, hvordan disse fysiske parametre varierer på det sted i rummet, hvor satellitten er. Den amerikanske satellit  ACE er en sådan satellit. Den befinder sig på forbindelselinjen mellem Solen og Jorden, men meget nærmere Jorden end Solen. Solvinden passerer ACE ca. en time før den når Jorden. ACE's data findes on-line på internettet, i det man kalder real-time. Ca. 10 minutter efter at ACE har foretaget en måling, kan du se det på nettet. Det vil sige, at du kan følge solvindens fysiske parametre før den når Jorden.

 

 

Mag_swe_2h_041007.gif

 

Fig. 10 De fysiske parametre målt med ACE-satellitten, og hvordan de varierer i løbet af et døgn. Den hvide kurve øverst er styrken af solvindens magnetfelt, den røde kurve er z-komposanten af magnetfeltet, dvs. styrken af den del af feltet der peger vinkelret på Jordens baneplan omkring Solen. Den blå kurve nedenfor er feltretningen i Jordens baneplan. På grund af spiralformen er denne oftest enten 135 eller 315 grader (Det svarer til spiralfeltlinjer der peger henholdsvis ud af og ind i Solen). Den orange kurve er partikeltætheden, den gule kurve er hatigheden, og den grønne kurve nederst er temperaturen.

Følg solvinden lige nu

Ovenstående grafer opdateres hvert 5. minut på adressen: http://www.sec.noaa.gov/ace/. Prøv selv at udvælge data om solvinden netop fra i dag eller i går. Vælg f.eks. at se MAG/SWEPAM data set over de sidste 24 timer.