Handlinger tilknyttet webside

Noter

Om Storme i Rummet

Storme i Rummet er et delprojekt i det dansk-norske projekt "Rumforskningens resultater i skolens dagligdag". Samarbejdet har bestået i udarbejdelsen af undervisningsforløb til www.rummet.dk og www.sarepta.org. Målgruppen er elever i gymnasiet/videregående skole samt i grundskolens ældste klasser.

Delprojekterne dækker områderne rumforskning, teknologi og jordobservation, således som disse områder kan inddrages i fagene fysik, astronomi og geografi.

Målgruppe

Forløbet henvender sig primært til gymnasiet, men de første øvelser vil også kunne anvendes i Folkeskolens 8.-10 .klasser i fysik/kemi.

I gymnasiet kan "Storme i rummet" anvendes i både fysik, astronomi og naturfag.
I astronomi kan forløbet anvendes i forbindelse med behandling af emnerne Solsystemet og Stjerner og Mælkevejen under kernestoffet. Det kan indgå som en del af det eksperimentelle arbejde og omfatter anvendelse af informationsdatabaser.
Eleverne lærer at analysere astronomiske problemstillinger ved hjælp af moderne naturvidenskabelige arbejdsmetoder. Samtidig opnår eleverne færdighed i at formidle astronomisk viden på baggrund af selvstændig informationssøgning. Derudover indsamler, strukturerer og bearbejder de andres observationsmateriale og foretager kvantitative beregninger.

I fysik kan forløbet anvendes i forlængelse af kernestoffet. F.eks. i forbindelse med Mekanik. Det kan også indgå som et valgfrit emne eller som en del af det eksperimentelle projekt i enten 1. eller 2.g.
Forløbet er et eksempel på anvendelse af fysik inden for astrofysik. Eleverne lærer at analysere enkle problemstillinger med et fysisk indhold og anvende matematiske modeller til bestemmelse af fysiske størrelser og sammenhænge.

Undervisningsmaterialet

I hvert delprojekt er der stillet undervisningsressourcer, i form af data og baggrundsmateriale, til rådighed. Det kan dreje sig om arkivdata og/eller helt aktuelle data.

Det understreges at materialet bygger på den danske og norske undervisningstradition, hvor et af kendetegnene er, at elevens eget arbejde er i centrum.

Delprojekterne er udarbejdet i et samarbejde mellem en fagekspert (f.eks. en forsker) og en gymnasielærer. Det er håbet, at der gennem dette samarbejde er fremkommet undervisningsmateriale, der på den ene side er videnskabeligt fagligt velfunderet samtidig med, at det repræsenteres for brugerne på en pædagogisk og motiverende måde. Det er tilstræbt at udnytte de nye muligheder som internettet og den personlige computer giver den daglige undervisning og læring.

Omfang

Delprojektet har et omfang, der svarer til ca. 4-6 timers undervisning og består af følgende fire områder

 • Indledning
  en kort introduktion til projektet.

 • Baggrundsinformation
  Her gives den nødvendige baggrundsinformation, som sætter eleverne i stand til at arbejde med øvelserne. Det drejer sig på den ene side om specifikt fagligt indhold, der kan supplere fagets lærebøger, og på den anden side om information om de data og de redskaber, der benyttes i øvelsen.

 • Øvelser
  Her beskrives øvelser som kan udføres af eleverne. Det er tilstræbt, at der er en progression i øvelserne. Det er ikke nødvendigt at komme alle øvelserne igennem.

 • Links
  Her samles alle links fra delprojektet.

 • Noter
  Mere information omkring materialet, links til software samt kontaktinformation.

Arbejdsgang

Arbejdet med øvelserne er det centrale.

Det er ikke nødvendigt at gennemlæse hele baggrundsmaterialet, før man begynder på øvelserne. Det kan dog anbefales, at man danner sig et overblik over indholdet, således at man kan søge passende hjælp under arbejdet med øvelserne.

Vejledning til Scion Image
I øvelse 1 og 2 benyttes billedbehandlingsprogrammet Scion Image. Derfor har vi udarbejdet tre trin-for-trin vejledninger som kan hjælpe dig gennem øvelserne, hvis du ikke er fortrolig med programmet. Åbn den relevante vejledning samtidig med øvelsen; du kan evt. også udskrive den.

Forfattere

Susanne Vennerstrøm
Dansk Rumforskningsinstitut
Juliane Maries Vej 30
2100 København Ø
Email: sv@dsri.dk

Nils Andresen
Ingrid Jespersens Gymnasieskole
Nordre Frihavnsgade 9-11
2100 København Ø
Email: na@ijg.dk

Redaktion og projektledelse

Peter Brøgger Sørensen
Redaktør for den danske del af projektet
GO GIS, Geografforlaget
Fruerhøjvej 43
5464 Brenderup
Danmark
Email: brogger.p@inet.uni2.dk

Birgit Strømsholm
Redaktør for den norske del af projektet
Norsk Romsenter
Drammensveien 165
P.O.Box 113 Skyen
N-0212 Oslo
Norge
Email: birgits@ah.telia.no

Rummet.dk
Dansk Rumforskningsinstitut
Juliane Maries Vej 30
2100 København Ø
email: rummet@rummet.dk

Projektet er financieret af Forskningsministeriet og Norsk Romsenter.

Ophavsrettigheder

Billederne fra SOHO-satelitten er venligst stillet til rådighed af SOHO-konsortiet. SOHO er et internationalt samarbejde mellem ESA og NASA.