Handlinger tilknyttet webside

Fakta

Merkur

Merkur er den planet, der
kredser tættest på Solen.

Banedata


Afstand til Solen

5,79*107 km

Afstand til Solen i forhold til Jorden (Jorden=1)

0,387

Afstand fra Jorden (max/min)

221,9*106 km

77,3*106 km

Kredsløbstid (længden af et år)

87 jorddøgn 23 timer

Gennemsnitlig kredsløbshastighed

47,87 km/s

Omdrejningstid

58 jorddøgn og 15 timer

Døgnlængde

175 jorddøgn og 22 timer

Antal måner

0

Ringsystem

Nej

Størrelse og masse


Masse

0,3302*1024 kg

Masse i forhold til Jorden (Jorden=1)

0,0553

Radius ved ækvator

2439,7 km

Radius i forhold til Jorden (Jorden=1)

0,383

Rumfang

6,083*1010 km3

Rumfang i forhold til Jorden (Jorden=1)

0,0562

Massefylde

5427 kg/m3

Massefylde i forhold til Jorden (Jorden=1)

0,984

Tyngdekraft


Tyngdeacceleration

3,70 m/s2

Tyngdeacceleration i forhold til Jorden (Jorden=1)

0,378

Undvigelseshastighed

4,3 km/s

Undvigelseshastighed i forhold til Jorden (Jorden=1)

0,384

Atmosfære


Atmosfærisk tryk ved overfladen

10-15 bar

Hovedbestandele af atmosfæren

 

Stort set ingen atmosfære

Gennemsnitlig temperatur (dag/nat)

 350°C / -170°C

Menu