Handlinger tilknyttet webside

Ringe og små måner

Neptuns ringe er langt tyndere og sværere at få øje på end Saturns, men de er der. Mellem ringene kredser en del små måner.

Netuns_ringeNeptun har et lille ringsystem bestående af nogle få tynde ringe. Systemet består af tre smalle ringe indlejret i nogle bredere men stadig meget tynde ringe. Det interessante er, at den tætteste ring, Adamsringen, har klumper. Det vil sige, at nogle dele af ringen er meget tættere end resten.

Man skulle ellers tro, at materialet i ringene var jævnt fordelt, men det er altså ikke tilfældet ved Neptuns ringe. Ringene er meget mørke, hvilket tyder på, at de består af kul og silicium blandet op ispartikler.


Dette foto af Neptuns ringe blev taget
af sonden Voyager 2 i 1989.

Neptuns små måner

Mellem Neptuns ringe kredser der en del små måner. I yderkanten af ringsystemet finder man Neptuns næststørste måne, Proteus, der er langt mindre end planetens største måne Triton. Den tredjestørste måne, Nereid, har en meget elliptisk bane og ligger langt fra Neptun.

Proteus

Neptuns andenstørste måne Proteus blev først opdaget
af sonden Voyager i 1989, hvor dette billede stammer fra.

Det bemærkelsesværdige er, at Neptuns trejdestørste
måne Nereid allerede blev opdaget 40 år tidligere.

Grunden til, at Proteus først blev op daget så sent, er,
at dens overflade er meget mørk, og at den kredser
meget tæt på Neptun.