Handlinger tilknyttet webside

Fakta


Sun

Solsystemets midtpunkt er en
stjerne, vi kalder Solen.

Solen


Gennemsnitlig afstand fra Jorden

149,6 millioner km

Rejsetid for solyset til Jorden

8 minutter 19 sekunder

Radius

696.000 km

Radius i forhold til Jorden

109 gange

Masse

1,9891*1030 kg

Masse i forhold til Jorden

333000 gange

Gennemsnitlig temperatur (overflade/centrum)

5500 C/15,5 millioner C

Hovedbestandele (i forhold til masse)

74% brint, 25% helium

Gennemsnitlig massefylde

1410 kg/m3

Afstand fra Mælkevejens centrum

26.000 lysår

Tid for et kredsløb rundt om Mælkevejen centrum

220 millioner år

Hastighed i kredsløbet rundt i Mælkevejen

220 km/s

Menu