Handlinger tilknyttet webside

Solens magnetfelt

Solen har en magnetisk nordpol og sydpol ligesom Jorden, men Solens poler bytter plads hvert 11. år.

Solen magnetfelt Solen roterer om sig selv, og mens den roterer, udslynger den plasma fra overfladen. Plasma er elektrisk ledende gas, der består af ladede partikler - typisk protoner og elektroner.

Det udslyngede plasma bærer på et magnetfelt, og når Solen drejer, bliver det til en enorm magnetisk spiral, på samme måde som vandet fra en haveslange bliver til en spiral, hvis du slynger slangen rundt.

 

Computermodellering af Solens magnetfelt,
der er vist som de blå linier.

Solens magnetiske poler bytter plads

Solen har, ligesom Jorden, en magnetisk nordpol og sydpol. Men til forskel fra på Jorden, bytter Solens magnetiske poler plads hvert 11. år. På Jorden mærker vi ikke umiddelbart nogen effekt af sådan en pol-ombytning på Solen, men måske er det kun fordi, vi ikke har opdaget effekterne endnu.

Jordens magnetiske poler bytter faktisk også plads, det sker bare meget sjældent. Sidst det skete var for omkring 700.000 år siden.

heliosfæren

Heliosfæren skærmer solsystemet mod kosmisk stråling

De ladede partikler, der strømmer ud fra Solen, kaldes solvinden, og solvinden bærer Solens magnetfelt helt ud til solsystemets yderste grænse og danner på den måde en boble, der indkapsler hele solsystemet. Denne boble kaldes for heliosfæren.

Heliosfæren skærmer blandt andet solsystemet mod den
kosmiske stråling, som er ladede partikler fra for
eksempel supernovaeksplosioner langt ude i rummet.

Menu