Handlinger tilknyttet webside

Big bang

Universet blev født for næsten 14 mia. år siden i en meget tæt og varm tilstand, vi kalder big bang.

Big bangBig bang teorien er den mest accepterede teori for, hvordan universet har udviklet sig, siden det blev dannet. Teorien fortæller ikke noget om, hvordan og hvorfor universet blev til, men kun om hvad der er sket efter big bang.

Ifølge big bang teorien blev universet født for ca. 13,7 mia. år siden. Universet var allerede uendelig stort fra det øjeblik, det blev dannet, men var overalt presset tæt sammen. Universet var derfor overalt ufattelig varmt og tæt. Af ukendte årsager begyndte universet at udvide sig og det gør det stadig den dag i dag.

Universet udvider sig

Det lyder måske umiddelbart som en mærkelig teori, men det er ikke bare en idé, som astronomerne har fået. Teorien hviler på en masse observationer af universet, som det ser ud i dag.

En meget vigtig observation er, at universet udvider sig. Det bliver overalt strakt i alle retninger. Når universet udvider sig, må det jo tidligere have været mere sammenpresset.

Tiden startede med big bang 

Det er ikke kun selve universet, der startede ved big bang, også selve tiden opstod her. Det giver derfor ikke mening at spørge om, hvad der var før big bang. Tiden, som vi kender den, eksisterede simpelthen ikke før big bang.

Elementarpartiklerne opstod først efter big bang 

Lige efter big bang så universet helt anderledes ud, end det gør i dag. Blandt andet flød quarkerne, som er de partikler, protoner og neutroner er bygget op af, frit omkring. Men dengang var både tryk og temperatur ekstremt høje, fordi universet jo overalt var presset tæt sammen.

Efterhånden som universet udvidede sig og derfor kølede af, smeltede partiklerne dog sammen til de elementarpartikler, vi kender i dag – protoner, neutroner og elektroner. Senere gik disse partikler sammen og dannede de letteste grundstoffer brint og helium, som den dag i dag er det, der er mest af i universet. De tungere grundstoffer er alle dannet senere i stjerner og spredt til resten af universet gennem supernovaeksplosioner.

Menu